НАЗВАНИЕ ЭПИЗОДА-----------------------------------------участники: блабла1 и блабла2

сюжетhttp://savepic.net/5425243.png
текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст
-----------------------------------------время: дата
место: место

Код:
[align=center][size=20][font=Georgia][b][i]НАЗВАНИЕ ЭПИЗОДА[/i][/b][/font][/size][/align][align=center][size=16]-----------------------------------------[/size][/align][align=center][size=13][i][font=Georgia][b]участники:[/b] блабла1 и блабла2[/font][/i][/size][/align]
[table layout=fixed width=100%]
[tr][td bgcolor=#f9eba9][align=center][size=25][i][font=Georgia][b]сюжет[/b][/font][/i][/size][/align][align=center][img]http://savepic.net/5425243.png[/img][/align]
[align=center]текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст [/align]
[align=center][size=16]-----------------------------------------[/size][/align][align=center][size=13][i][font=Georgia][b]время:[/b] дата[/font][/i][/size] 
[size=13][i][font=Georgia][b]место:[/b] место[/font][/i][/size][/align][/td][/tr]
[/table]